Na Slovensku existuje veľmi dlhá tradícia pestovania kvalitného ovocia a zeleniny. Kvalitná pôda, klíma, široké odborné zázemie a tradícia predurčuje domácich pestovateľov na produkciu prémiových slovenských poľnohopodárskych produktov. Ovocie a zelenina vypestovaná našimi poľnohospodármi môže smelo konkurovať najznámejším producentom zo zahraničia. Našou výhodou je práve lokálna produkcia, ktorú vieme dostať na stôl spotrebiteľov behom pár hodín od jej zberu. Čerstvú a chutnú. Navyše zdravú so širokým sortimentom.