Profil firmy

  Pestovanie

  Distribúcia

  Kontakt


Medzi hlavné marketingové aktivity spoločnosti patrí import, export, distribúcia a obchod s čerstvou zeleninou a ovocím.

Vitazel distribuuje a exportuje kvalitne upravenú, triedenú a balenú zeleninu, ktorá zapĺňa doteraz chýbajúci článok na Slovenskom trhu so zeleninou.

Ponúka väčšie množstvá štandardnej kvality širokého sortimentu zeleniny. Základom odbytovania je vypestovaná rýchlená a vonkajšia zelenina. Snahou Vitazelu je predávať väčšie množstvá zeleniny v ucelených jednotkách svojim odberateľom. Zaoberáme sa aj výkupom od iných pestovateľov zeleniny.

Distribúciu nášho a vykúpeného tovaru riešime vlastným vozovým parkom ako aj nájomnou prepravou.Copyright © 2003 - 2005 Vita - zel & company,   Design: g.biz
Opt. pre Microsoft Internet Explorer 5.0

slovensky english